Korisne informacije


Zaštita protiv krađe identiteta

28. Februar 2012.
To se može desiti za samo nekoliko minuta, a potrebne su godine da se izađe na kraj sa posledicama. Sve je više ljudi koji su žrtva ove teške krađe, a posledice mogu da budu strašne: guvitak vremena i novca da se život i finansijska situacija vrate u normalu.

Pre-Paid Legal's Identity Theft ShieldS (pretplata na pravnu zaštitu) je prihvatljivo rešenje u borbi protiv ovog kriminala koji ne zna za granice. Evo kako ta zaštita funkcioniše: Vaša članarina (IDT membership) uključuje:

- Ažuran kreditni izveštaj (up-to-date Experian credit report) i analizu poena Vaše kreditne sposobnosti od strane neke nezavisne službe.

- Stalnu kontrolu Vašeg kreditnog izveštaja (Continuous monitoring of your credit file at Experian) i upozorenje na eventualne aktivnosti koje ne prepoznajete.

- Otklanjanje posledica krađe identitea (Identity restoration) što uključuje saradnju sa predstavnicima zakona, državnim kompanijama i kreditnim karticama, slanje, ispravljenog izveštaja u kreditne biroe. Od trenutka   kada primimo Vašu  prijavu, zaštita počinje da funkcioniše.

Zaštita maloletnih! Postoji opcija da u ovu zaštitu uključite i Vašu maloletnu decu.