Korisne informacije


Vaš biznis i kako da ga organizujete

28. Februar 2012.

Pre nego što donesete odluku kako da započnete biznis pročitajte ovih nekoliko pitanja:

 • - Odakle potiče novac kojim započinjem biznis i o kojoj se sumi radi
 • - Kakvo znanje zahteva ovaj posao, a koji ja ne umem da obavljam
 • - Koliko kontrole želim da zadržim u donošenju poslovnih odluka
 • - Koji oblik biznisa zahteva minimum administracije
 • - Koliko lične odgovornosti želim da imam
 • - Šta će biti sa biznisom ukoliko ja više ne budem mogao da radim
 • - Koji oblik biznisa najbolje odgovara mojim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima

Vaši odgovori na ova pitanja pomoći će Vam da se odlučite za jednu od nekoliko postojećih legalnih formi biznisa: Sole Proprietorships Samostalno Vlasništvo, General and Limited Partnerships Opšte i Ograničeno Partnerstvo, Limited Liability Partnerships (LLP) Partnerstvo Sa Ograničenom Odgovornošću, Limited Liability Companies (LLC) Kompanije Sa Ograničenom Odgovornošću, "C" Corporations and "S" Corporations " C " i "S" Korporacije.
Može se desiti, međutim, da posao započnete kao samostalni vlasnik Sole Proprietorship koji može da preraste u opšte partnerstvo General Partnership a zatim u korporaciju Corporation. U suštini, legalna forma biznisa za koju ćete se odlučiti zavisi od vrste posla, o broju vlasnika, ili investitora i načinu rešavanja poreza i odgovornosti tax and liability. Neke vrste biznisa baš iz ovih razloga nameću oblik korporacije od samog početka. Ukoliko ste u nedoumici šta da uradite, potražite savet od stručnjaka.
Vlasnik je jedini odgovoran za finansije, donošenje odluka i ukupno poslovanje.

Samostalno vlasništvo

Sole Proprietorship

Vlasnik je jedan i on sam donosi odluke. Zbog jednostavne strukture i brzog i lakog formiranja, veliki broj biznisa počinje baš na ovaj način, da bi u kasnijoj fazi postali partnerstvo ili korporacija. Profit se plaća preko lične takse, a vlasnik je jedini odgovoran za finansije, donošenje odluka i ukupno poslovanje.

Prednosti

 • - Vi ste svoj sopstveni gazda
 • - Manji broj državnih propisa
 • - Jednostavna struktura
 • - Jednostavno formiranje
 • - Poslovni gubici smanjuju ličnu taksu

Mane

 • - Rizik gubljenja posla u slučaju smrti ili invalidnosti
 • - Potpuna lična odgovornost (sva lična svojina izložena je riziku)
 • - Profit se oporezuje kao lični prihod
 • - Ograničeni finansijski izvori

 

Opšte partnerstvo

General partnership

Opšte partnerstvo je legalna forma biznisa u koju ulaze dva ili više partnera i dele vlasništvo i poslovanje. Lako i brzo se formira i ne zahteva registraciju, osim imena za biznis.
Partneri su lično i jednako odgovorni za poslovanje. Porez plaća svaki partner posebno preko lične takse.
Pismeni sporazum između partnera nije obavezan u državi Ilinois, ali svakako može biti od pomoći da se izbegnu nesporazumi. Bilo bi poželjno da advokat napiše sporazum; potpisan sporazum važi kao ugovor. Povlačenje nekog od partnera i ulazak novih automatski predstavlja kraj partnertsva, osim ukoliko u sporazumu nije drugačije precizirano.Sporazum između partnera trebalo bi da sadrži:

 • - Prava i obaveze svakog partnera i njihovih naslednika
 • - Način poslovanja i nastavak biznisa u slučaju smrti jednog od partnera
 • - Raspodelu profita
 • - Dodatne posebne uslove ili dogovore koji mogu da imaju uticaja na poslovanje

Prednosti

 • - Jednostavna organizacija
 • - Zajedničke odgovornosti
 • - Zajednička ulaganja
 • - Pravo na izbor partnera


Mane

 • - Troškovi organizacije
 • - Neograničena odgovornost
 • - Ograničeno donošenje odluka
 • - Ograničena trajnost biznisa
 • - Podela profita

 

Ograničeno partnerstvo

Limited Partnership

Postoji bar jedan generalni partner koji snosi svu odgovornost, dok su ostali samo investitori..
Ograničeno partnerstvo je posebna vrsta partnerstva koja investitorima daje posebne poreske olakšice i zaštitu od odgovornosti. Ograničeno partnerstvo je veoma slično korporaciji, ono omogućava investiranje u biznis, ali sa ograničenom odgovornošću u visini uloženog kapitala, ili već po dogovoru.
Postoji bar jedan generalni partner koji lično odgovara za dugove iz partnerstva dok ostali partneri imaju ograničenu odgovornost i oni su samo investitori.
Ovaj oblik biznisa se obično koristi da se dobiju dodatne investicije. I generalni i ograničeni partner(i) plaćaju svaki svoju taksu. Sporazum o ograničenom partnerstvu u glavnim crtama, kao i ime biznisa, moraju se registrovati kod Sekretara države Ilinois.

Prednosti

 • - Generalni partner vodi i kontroliše biznis
 • - Ograničeni partner može da investira u visini odgovornisti
 • - Lak način da se dođe do finansijskih sredstava
 • - Biznis ne plaća porez

Mane

 • - Složenija organizacija
 • - Ograničeni partner nema nikakvu kontrolu u biznisu
 • - Generalni partner snosi svu odgovornost

 

Partnerstvo sa ograničenom odgovornošću

Limited Liability Partnership

Svaki partner odgovara samo za svoje obaveze, radnje i propuste.. Za razliku od opšteg partnerstva, u partnerstvu sa ograničenom odgovornošću partneri nisu odgovorni za druge partnere, njihova dela ili propuste, niti za zaposlene, već samo za svoje obaveze i propuste. Registrovanje je obavezno kod Sekretara države Ilinois.

Kompanija ca ograničenom odgovornošću

Limited Liability Company (LLC)

Kompanija sa ograničenom odgovornošću kao oblik biznisa kombinuje najbolje odlike S korporacije i partnerstva. Kompanija sa ograničenom odgovornošću kombinuje najbolje odlike S korporacije i partnerstva: ograničenu odgovornost vlasnika i fleksibilnost partnerstva (plaćanje lične takse, broj i vrste vlasnika). Kompanija mora da bude registrovana kod Sekretara države Ilinois.

Korporacija "C"

"C" Corporation

Korporacija je odvojena pravna celina od njenih vlasnika, deoničara. Može da pravi ugovore, snosi svu odgovornost za biznis, plaća taksu. To je s pravne tačke gledišta "osoba". S obzirom da ima svoj identitet, korporacija ne prestaje sa smrću vlasnika ili deoničara i vlasnicima pruža zaštitu ograničene odgovornosti.
Korporacija privlači ulaganja putem prodaje deonica investitorima. Prodaja i zamena deonica je regulisana zakonom države Ilinois da bi se zaštitio javni investitor i neophodna je posebna dozvola za javnu prodaju deonica. Deo prihoda korporacije posle plaćanja takse se deli deoničarima u vidu dividendi i svaki na njih plaća taksu. Ako ste vlasnik deonica neke korporacije koja ne može da plati dugovanja, potražioci nemaju pravo da potražuju vašu ličnu imovinu (kao nekretnine, kola, bankovne račune).

Korporacija je odvojena pravna celina od njenih vlasnika, deoničara.

Korporacija mora da se zvanično registruje kod Sekretara države Ilinois i kao deo imena mora da ima i dodatak Company, Corporation, Inc. (Incorporated), Ltd (Limited). Nakon provere da li je naziv vašeg biznisa slobodan (da bi se izbeglo dupliranje), Sekretar će vam izdati sertifikat. Državi se plaća taksa prilikom predaje zahteva za osnivanje korporacije, kao i upisivanje u registar biznisa već prema adresi gde je prijavljen vlasnik, ili registrovani agent (registered agent).

Statut biznisa Articles of incorpora¬tion može da napiše neko iz korporacije, mada je bolje da to bude advokat, ili računovođa (accountant). Svake godine mora da se pošalje godišnji izveštaj Sekretaru države Ilinois uz plaćanje minimalne takse. Prema statutu, korporacija mora da ima upravni odbor koji rukovodi poslovanjem.

Pre nego što se odlučite da osnujete korporaciju, proučite propise države u kojoj će biti sedište korporacije. Neke države zahtevaju minimum dve ili tri osobe da budu osnivači, što ne znači da svi moraju da budu deoničari. Možete zamoliti prijatelje ili rođake da budu na početku članovi upravnog odbora, ali ako ste jedini vlasnik deonica, samo Vi imate kontrolu nad poslovanjem korporacije.

Prednosti

 • - Udružene radne sposobnosti
 • - Udružena finansijska sredstva
 • - Neograničene mogućnosti razvoja
 • - Lak prenos biznisa
 • - Ograničena lična odgovornost

Mane

 • - Mogućnost   dvostrukog   plaćanja takse
 • - Složena i skupa organizacija
 • - Složen mehanizam upravljanja


Koproracija "S"

"S" Corporation

Korporacija "S" je posebna vrsta korporacije koja daje ograničenu odgovornost vlasniku, i pored toga pruža poreske olakšice. Da biste se kvalifikovali za ovu vrstu korporacije, mora da se zadovolji sledećih nekoliko uslova:

 • - To mora da bude korporacija u SAD
 • - Broj deoničara je ograničen na 75
 • - Može da  ima  samo jednu vrstu deonica
 • - Deoničari moraju da budu pojedinci, imanja i određeni trustovi

Korporacija "S" je pogodna za smaller businesses jer se plaćanje poreza prenosi na deoničare. Korporacija "S" je pogodna za smaller businesses jer omogućava da se plaćanje poreza prenese na deoničare, a poslovni gubitak može da se odbije od lične takse. Sve administrativne formalnosti osnivanje ovakve korporacije su iste kao i kod obične korporacije, s jedinom razlikom što se porez plaća kroz ličnu taksu.

Neprofitne korporacije

Not-for-profit Corporations

Neprofitne korporacije se osnivaju u dobrotvorne svrhe: crkve, škole, dobrotvorne organizacije, medicinske ustanove, muzeji, biblioteke, razna profesionalna udruženja, itd. Registracija kod Sekretara države Ilinois je obavezna i ukoliko zadovoljavaju određene uslove, neprofitne korporacije obično su oslobođene plaćanja poreza, kako na federalnom, tako i na državnom nivou. Poslovanje neprofitnih organizacija se ne razlikuje od profitnih, osim u tome što se ne osnivaju da bi pravile profit već da ostvare svoj cilj i svrhu.

Profesionalne korporacije

Professional Corporations

Po zakonu države Ilinois Professional Corporations Profesionalne Korporacije mogu da se osnuju za jednu određenu profesiju i usluge vezane za nju. Medicinske korporacije mogu da osnuju samo lekari, odnosno samo oni koji poseduju važeću medicinsku dozvolu.
Postoje samo dve vrste ljudi: oni koji su u biznisu, i oni koji bi želeli da jesu.