Korisne informacije


SAD: Izašao je novi imigracioni zakon

12. Septembar 2012.

Izašao je novi imigracioni zakon koji omogućava ljudima koji su došli u SAD kao deca da dobiju privremeni status ukoliko ispunjavaju sledeće kriterijume:

1. Bili su mlađi od 31 godine 15. juna 2012;    Došli su u SAD pre njegovog / njenog  16. rođendana;

2. Kontinuirano su boravili u SAD od 15. juna 2007 do danas;

3. Bili su prisutni u SAD 15. juna 2012, i prilikom podnošenja prijave;

4. Ušli su ilegalno pre 15. juna 2012, ili izgubili imigracioni status pre 15. juna 2012;

5. Trenutno pohađaju školu,  završili su srednju školu ili položili GED, ili su časno otpušteni veterani Obalske straže ili oružanih snaga SAD i

6. Da nisu osuđivani za teže krivično delo i ne predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti ili javnoj bezbednosti.