Korisne informacije


"CHIP Program" Zdravstveno osiguranje

28. Februar 2012.
Illinois Department of Insurance

Odeljenje za zdravstveno osiguranje države Ilinois štiti prava svojih stanovnika i daje informacije na pitanja vezana za zdravstveno osiguranje. Ukoliko imate problem sa svojim zdravstvenim osiguranjem, možete se obratiti:

Robin Dinardo
Illinois Department of Insurance
320 W Washington Street
Springfield, IL 62767-0001
Tel: 1-800-548-9034
Tel: 1-217-524-1631

To je program koji je ustanovila država Ilinois da bi obezbedila zdravstveno osiguranje za stanovnike države Ilinois koji zbog istorije bolesti nisu u mogućnosti da dobiju zdravstveno osiguranje kod privatnog osiguravajućeg društva, ili u kompaniji u kojoj rade.

Stanovnici države Ilinois mogu da se prijave za Traditional CHIP (Tradicionalni program), ukoliko već ne ispunjavaju uslove iz Paragrafa 7 CHIP:

  • Ukoliko su pokušali da dobiju osiguranje, ali su odbijeni zbog postojećih zdravstvenih problema.
  • Ukoliko imaju individualno osiguranje slično CHIP, a koje je skuplje od CHIP.
  • Ukoliko imaju jedan od 31 zdravstvenih uslova zbog kojih su automatski odbijeni od osiguravajućih društava.
Od 1. jula 1997. godine, oni koji ispunjavaju federalne uslove mogu da se prijave za CHIP po Paragrafu 15
CHIP.

Da biste mogli da se prijavite za bilo koji od ova dva programa, morate biti stanovnik države Ilinois duže od 180 dana i morate stanovati na adresi u državi Ilinois sve vreme dok ste u ovom programu.

Proverite da li ispunjavate uslove. Ukoliko odgovorite sa DA na bilo koje od prva četiri pitanja, ili NE na bilo koje od poslednjih pet pitanja, vi ne ispunjavate federalne uslove. Ali možda ispunjavate uslove iz Plana 2 ili Plana 3.

1. Da li imate pravo na medicinsku pomoć - (mediker)?

2. Da li imate pravo na pomoć?

3. Da li ste izgubili osiguranje zbog neplaćanja?

4. Da li imate uslove za grupno osiguranje?

5. Da li je Vaše poslednje osiguranje bilo grupno?

6. Da li ste bili osigurani u poslednjih 18 meseci od kako je Vaše grupno osiguranje isteklo?

7. Da li je Vaše prethodno osiguranje bilo bez prekida većeg od 90 dana?

8. Da li ste iskoristili Vaše pravo na COBRA ili slično osiguranje?

9. Da li možete da popunite, potpišete i podnesete prijavu za osiguranje po Paragrafu 15 CHIP najkasnije 90 dana po isteku Vašeg poslednjeg grupnog osiguranja?