Korisne informacije


"All Kids Healthcare" Osiguranje za decu

27. Februar 2012.

Informacije i formulari

Telefonski poziv je besplatan:
1-866-ALL-KIDS (1-866-255-5437)
Telefon za gluve TTY: 1-877-204-1012
Veb adresa: www.allkids.com

Kakav je program All Kids?

Guverner Blagojević je uveo All Kids Program kao zdravstveno osiguranje za svako dete iz države Ilinois koja je prva u SAD osigurala  zdravstvene usluge za decu bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i porodična primanja.

Šta sve podrazumeva "All Kids" program?

To je kompletno zdravstveno osiguranje za Vaše dete. Podrazumeva odlaske doktoru, bolničke troškove, lekove, očno lečenje, naočare i zubara, kao i redovne preglede, vakcinaciju, govornu i fizičku terapiju za decu kojima je potrebna.

Ko može da dobije Ah Kids zdravstveno osiguranje?

Svako dete može da dobije ukoliko:

  • Živi u državi Ilinois.
  • Ima 18 godina ili manje
  • Ispunjava uslove


Da li porodična primanja utiču na program All Kids?


Ne. Svako dete može da dobije zdravstveno osiguranje bez obzira na porodična primanja. Možete se kvalifikovati za program Ah Kids ukoliko Vaše dete nije već osigurano.

Uslov za prijavljivanje ove godine je da dete nije bilo osigurano od januara 2006, odnosno 12 meseci. Već osigurana deca mogu da se kvalifikuju za program AI Kids ukoliko porodična primanja nisu veća od:

All Kids limit za porodična primanja za osiguranu decu

Porodica od dva člana:
$26,000 per year
Porodica od tri člana:
$33,000 per year
Porodica od četiri člana:
$40,000 per year
Porodica od pet članova:
$47,000 per year

Šta se događa sa programima KidCare i Medicaid?

KidCare i Medicaid su postali deo All Kids programa. Deca koja su imala KidCare ili Medicaid automatski su primljena u program All Kids.

Mogu li da zadržim svog doktora u programu All Kids?

Možete, ukoliko je Vaš doktor potpisao pristupnicu za program All Kids. Ukoliko nije, Vi možete da izaberete doktora, ili kliniku.

Da li imigracioni status utiče na beneficije programa All Kids?

Ukoliko Vaše dete ispunjava ostale uslove, imigracioni status ne utiče. Dete mora da ima stalnu adresu u državi Ilinois.

Moj sin je rođen ovde. Zašto u aplikaciji za program All Kids traže potvrdu o državljanstvu?

To je zbog novog saveznog zakona, ali Vaše dete može da dobije osiguranje All Kids čak i ako nemate tu potvrdu.

Ja sam samohrana majka sa dvoje dece i zarađujem $25,000 godišnje. Moja deca su osigurana preko mog posla, ali troškovi zubara nisu uračunati. Da li moja deca mogu da uđu u program All Kids?

Mogu, zato što Vaša porodična primanja nisu veća od $33,000 godišnje.

Moje dete ima zdravstveno osiguranje ali je veoma skupo. Mogu li da pređem u program All Kids?

Ako ukinete to osiguranje, moraćete da sačekate 12 meseci, osim u slučaju da su Vaša primanja manja od limita.

Osiguranje za moje dete je prestalo kad sam ostala bez posla. Da li moje dete može da dobije All Kids?

Može, čak i ako ste nastavili da plaćate osiguranje pod planom COBRA.

Osiguranje za moje dete pokriva samo bolničke troškove. Mogu li da dobijem za njega All Kids?

Možete.

Moje dete je bolesno, da li program All Kids prima već obolelu decu?

Da.

All Kids troškovi
Neke porodice dobijaju ovo osiguranje besplatno. Neke pak prodice moraju da plaćaju na mesečnoj bazi, ili da plate doprinos. Sve ovo zavisi od porodičnih primanja.

Monthly Premiums (mesečno plaćanje)

Co-Payments (doprinos po odlasku lekaru, leku)

Mesečna plaćanja i doprinos se određuju na osnovu Vaših primanja. Za redovne preglede i vakcinaciju (well-child visits) ne plaća se ništa.

Kolika su plaćanja u programu All Kids za prosečnu porodicu?

Primer - Porodica od 4 člana sa primanjima manjim od $26,000 oslobođena je mesečnih plaćanja i doprinosa.

Primer - Porodica od 4 člana sa primanjima između $26,000 i $30,000 oslobođena je mesečnih plaćanja, ali plaća doprinos od $2 po poseti lekaru ili receptu za lek, ali nikako više od $100 godišnje po detetu.

Primer - Porodica od 4 člana sa primanjima između $30,000 i $40,000 godišnje, plaća mesečno $15 per month za jedno dete, ili $25 za dvoje dece. Doprinos po poseti lekaru je $5 i $3 za lek, odnosno $5 zavisno od proizvođača, ali nikako više od $100 godišnje po detetu.

Primer - Porodica od 4 člana sa primanjima između $40,000 i $60,000 godišnje plaća mesečno $40 za jedno dete, i $80 za dvoje dece. Doprinos po poseti lekaru je $10 i $3 za lek, odnosno $7 zavisno od proizvođača. Ova porodica plaća $100 za bolničko lečenje i 5 procenata za vanbolničko lečenje, ali nikako više od $500 godišnje po detetu.

Za detaljne informacije možete otići na www.SerbianYellowPages.com ili na: Income Standards & Oost Sharing Ohart.

Kako da se prijavim za program All Kids?

Najlakši način je preko interneta.
All Kids application online.
Možete odštampati formular i popuniti ga na internetu All Kids application.

Možete se obratiti i nekoj agenciji All Kids Application Agents.
Prijavu možete poslati poštom, sva obaveštenja na telefon: 1-866-All-Kids (1-866-255-5437).
Za gluve pozovite 1-877-204-1012.