Korisne informacije


Osigurajte svoju decu / Insure Kids Now!

28. Februar 2012.

Kampanja pod ovim nazivom postoji u celoj Americi sa ciljem da pomogne porodicama da dobiju zdravstveno osiguranje za svoju decu, od rođenja do 18 godine. Pokretač ove akcije je američka država (U.S. Department of Health and Human Services), preko službe Health Resources and Services Amnistration.

Vaša deca mogu da dobiju besplatno zdravstveno osiguranje, ili bar sa pristupačnom cenom. Država u kojoj živite, odnosno sve države imaju program za decu. Uslovi su različiti, ali za decu do 18 godine života, čija porodična primanja ne prelaze $34,000 godišnje (za porodicu od četiri člana) ovi programi su dostupni.

Informacije na Your State's Program ili pozovite 1-877-KIDS-NOW.