SYP Usluge

 • Štampano izdanje
 • Internet izdanje
 • Posrednicke usluge
 • Internet usluge
 • Graficke usluge
Usluge


Štampano izdanje


Internet usluge


Internet izdanje

 • Pretraživanje najveće baze podataka srpskih biznisa u Americi i celoj dijaspori
 • Pretraživanje najveće baze podataka Srba (adrese, telefoni, email) u Americi - Serbian White Pages
 • Kalendar dogadjaja srpske zajednice u Americi (kulturni, muzički dogadjaji, manifestacije, dešavanja)
 • Dnevne zanimljivosti
 • Berza poslova
 • Razmena linkova

Posrednicke usluge

 • Promocija firmi iz matice na američkom tržištu
 • Zastupanje i posredovanje
 • Info centar - školstvo, zdravstvo, osiguranje, pravne usluge, poreske obaveze, stambene usluge (izdavanje, kupo-prodaja nekretnina) i drugo.
 • Uvoz – izvoz
 • Bračno posredovanje
 • Organizovanje kulturno-zabavnih dogadjaja
 • Razmena studenata

Graficke usluge

 • Dizajn i štampanje biznis karti, brošura, postera, kataloga
 • CD prezentacije
 • Logo dizajn