Kako da dobijete ono što zaslužujete od vašeg osiguranja zbog štete nanete u slučaju poplave ili požara »

Rešavanje pitanja (ne)zakonito i nepravedno oduzete imovine za vreme komunizma

10/19/11

Rešavanje pitanja (ne)zakonito i nepravedno oduzete imovine za vreme komunizma

Permalink 07:51:00 am by admin, Categories: News

Rešavanje pitanja (ne)zakonito i nepravedno oduzete imovine za vreme komunizma javilo se pre više godina, a postupak njegovog rešavanja postaje vrlo izvestan donošenjem Zakona o denacionalizaciji koji bi trebao uskoro stupi na snagu.

Na taj način, ovo značajno pitanje bi napokon bilo rešeno čime bi bili zadovoljni građani Srbije, ali i naši državljani u inostranstvu.

Pored postupka denacionalizacije, čiji pravni okviri ubrzo ulaze u pravni život Srbije, uvek su aktuelna i statusna pitanja (pokretanje i vođenje ostavinske rasprave, upis određenih prava ili tereta u zemljišnim i drugim javnim knjigama, provere vlasništva na nepokretnostima, eksproprijacija itd) , kao i pitanja pokretanja i razvijanja

biznisa tj. poslovnih poduhvata.

Jedan od načina da pokrenete postupak povraćaja svoje nepravedno oduzete imovine, ili ostvarite drugo pravo iz oblasti statusnog i privrednog prava, jeste da kontaktirate advokatsku kancelariju OLUJIĆ & RABRENOVIĆ koja se nalazi u Beogradu, a takođe uspešno sarađuje i sa partnerskom kancelarijom OSTOJIC & SCUDDER iz Čikaga, jer poseduju stručna znanja i sposobnosti u ovim, i svim drugim oblastima prava.

Najčešća pitanja koja se postavljaju u vezi denacionalizacije:

 • Kome pripada pravo na denacionalizaciju?
 • Ranijim vlasnicima
 • Njihovim naslednicima( prema pravilima o nasleđivanju)
 • Vlasnicima preduzeća čija je imovina nacionalizovana
 • Verskim organizacijama, zadužbinama, udruženjima, stranim državljanima (pod uslovima reciprociteta)
 • Kada je realno očekivati zakon o denacionalizaciji i rešavanje imovinskih pitanja po odredbama ovog zakona?
 • Krajem 2009 godine iz više izvora u relevantnim Ministarstvima potvrdjeno je da će zakon o denacionalizaciji biti usvojen i stupiti na snagu tokom 2010 godine.
 • Na koji način će se vršiti denacionalizacija?
 • Uspostavom ranijeg prava prethodnog vlasnika (naturalna restitucija)
 • Isplatom obeštećenja u novcu.
 • Najčešća statusna pitanja i postupci kojim se bavi kancelarija OLUJIĆ & RABRENOVIĆ?
 • Ostavinski postupci
 • Regulisanja porodičnih odnosa (sklapanje brakova, razvodi).
 • Državljanstva (upis/otpust)
 • Utvrdjivanje statusa, deoba i promet nepokretnosti.
 • Oblast privrednog prava?
 • Osnivanje i gašenje privrednih društava.
 • Potpuna pravna usluga iz svih oblasti relevatnih za funkcionisanje privrednih društava.
 • Pregovori zaključivanje ugovora iz oblasti privrednog prava.

Zašto advokatska kancelarija OLUJIĆ & RABRENOVIĆ?

Ukoliko imate neka pravna pitanja slobodno nas kontaktirajte jer naš stručni tim je tu zbog Vas, a poseduje znanja i iskustva u svim oblastima prava u Srbiji, ali i na međunarodnom planu pred Međunarodnim sudom pravde i Haškim tribunalom.Takođe, partnerstvo sa kancelarijom OSTOJIC & SCUDDER iz Čikaga bi olakšala našu efikasniju i bržu saradnju.

Ovaj oglas Vas je zaintresovao, a oklevate da nas kontaktirate, jer mislite da ne možete priuštiti naše usluge?

Pružanje naših usluga je za naše klijente isplativo, jer naknadu plaćaju u visini od dogovorenog procenta u zavisnosti od vrednosti konkretnog spora. Moguće je da se ugovori i plaćanje tek nakon dobijenog spora, a u slučaju eventualnog neuspeha, stranka prema kancelariji neće imati nikakvih obaveza. Nemojte više oklevati, kontaktirajte advokatsku kancelariju OLUJIĆ & RABRENOVIĆ jer imate pravo na svoje pravo, a mi ćemo Vam u tome sa zadovoljstvom pomoći!

advokat Igor Olujić
advokat Svetislav Rabrenović