Rešavanje pitanja (ne)zakonito i nepravedno oduzete imovine za vreme komunizma »

Imigracioni problemi i imigraciono pravo

04/26/13

Imigracioni problemi i imigraciono pravo

Permalink 06:01:00 am by Marijan Cvijetićanin, Categories: News

Kada  su u pitanju imigracioni problemi i imigraciono pravo, ovo je vreme velikog  iščekivanja i još većih očekivanja. Dok pišemo ove redove, mi još uvijek  očekujemo zadnju verziju konačnog predloga novog imigracionog zakona, odnosno  imigracione reforme da dodje iz Američkog Senata.

Danas smo saznali da je jedno  od ključnih pitanja oko programa radnih dozvola za ljude koji se bave  poljoprivredom i koji žele doći u Ameriku da rade na farmama i u poljoprivredi  konacno rešeno. Navodno, rešenje ovog inače ključnog problema koji obuhvata  gotovo 2 miliona radnika u Američkoj poljoprivredi, od kojih po nekim procenama  je više od 50% ilegalno odnosno bez ikakvih papira u SAD, je bilo jedno od  zadnjih problema koji su pregovarači u Amerčkom Senatu trebali rešiti pre  nego što se celi zakon sada pošalje u Senatski Odbor na dalju proceduru.

Pitanje stranih radnih dozvola H-1B vize koje su za ljude sa fakultetom ili H-2A vize a ljude bez fakulteta  koji rade u poljoprivredi ili sve druge sa samo završenom srednjom školom ili čak bez srednje škole koje se zovu H-2B vize, je ključno za mnoge naše ljude koji žele doći u Ameriku na nekoliko godina i ovde raditi. Uz to,  novi imigracioni zakon bi konačno trebao razrešiti i pitanje miliona ljudi  koji su u Americi ilegalno, odnosno koji su ili ušli u zemlju bez potrebnih  papira ili su im potrebni papiri (viza i slično) davno istekli, i koji se obično nazivaju "ilegalci". Po nekim procenama u Americi je oko 10   miliona takvih ljudi koji se nalaze u različitim stadijima svojih slučajeva neki su u procesu deportacije, neki su već dobili deportacije, neki već dugo  čekaju Green Cards (zelene karte - stalnu dozvolu boravka i rada u Americi), a  neki naprosto nisu nigde prijavljeni i za njih se uopšte ne zna da li postoje.

Imigraciona reforma koju je predsednik Obama najavio još prije nekoliko godina  treba razrešiti i pitanje njihovog statusa vrlo brzo tako da im se omogući  da se "legalizuju" ti da  dobiju radne dozvole, broj socijalnog osiguranja  (tzv. social security number) te da mogu putovati u inostranstvo, a ultimativno da  dobiju i zelene karte (Green Cards).

O svim  ovim pitanjima molimo vas nazovite naš na broj 718-213-5700 na našem jeziku i  dogovorite sastanak sa advokatom oko daljnjeg postupka radne vize, radne dozvole  ili legalizacije.


Mr.  Marijan Cvjeticanin, Esq.
Empire  State Counsel  (2011)
Admitted  to State and Federal Courts
415 Madison Avenue, Suite 1418
New York, NY 10017
Direct Tel. 646-673-8666
Fax 212-591-6623
Immigration Arrest Hotline 24/7:
718-213-5700
Long Island Office:
Tel. 631-584-0000
Fax. 631-584-0044